/images/top_ban/foto1.jpg
/images/top_ban/foto9.jpg
/images/top_ban/foto10.jpg
/images/top_ban/foto2.jpg
/images/top_ban/foto3.jpg
/images/top_ban/foto4.jpg
/images/top_ban/foto5.jpg
/images/top_ban/foto11.jpg
/images/top_ban/foto6.jpg
/images/top_ban/foto12.jpg
/images/top_ban/foto7.jpg
/images/top_ban/foto8.jpg
Pátek 22. 3. 2019
Leona
         tour operator +420 / 733 420 420

ZájezdyIZRAEL / P. T. Koumal + P. B. Hudema - 10 dnů

IZRAEL / P. T. Koumal + P. B. Hudema - 10 dnů Kód zájezdu: 22108
Termín: 22.10.2018 - 31.10.2018
Cena: 27 000,- Kč

Program po konečné úpravě noclehů.
Naše tradiční pouť s návštěvou nejznámějších, nejdůležitějších a nejkrásnějších míst ve Svaté zemi. Vydejte se s námi po stopách Ježíšových a jeho učedníků!

Vhodné pro lidi všech názorů a věkových kategorií.
Pouť pořádá farnost u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, ThLic. P. Tomáš Koumal a P. Benedikt Hudema
 
Fotogalerie:
IZRAEL / P. T. Koumal + P. B. Hudema - 10 dnů IZRAEL / P. T. Koumal + P. B. Hudema - 10 dnů IZRAEL / P. T. Koumal + P. B. Hudema - 10 dnů IZRAEL / P. T. Koumal + P. B. Hudema - 10 dnů IZRAEL / P. T. Koumal + P. B. Hudema - 10 dnů IZRAEL / P. T. Koumal + P. B. Hudema - 10 dnů IZRAEL / P. T. Koumal + P. B. Hudema - 10 dnů
klikněte pro detail


Popis Zájezdu:
1. den: pondělí 22.10. - sraz všech účastníků v 17.00 hod. ve Vídni na letišti Schwechat v odletové hale. V 17.30 hod. začínají bezpečnostní pohovory s pracovníky izraelské letecké společnosti El Al Up. Odlet v 20.30 hod.

2. den: úterý 23.10. - přílet do Tel Avivu ve 00.55 hod. Naložení zavazadel do izraelského autobusu a odjezd do Jeruzaléma, ubytování, kratší nocleh ve VICTORIA HTL.
Snídaně. Ain Karem - kostel Navštívení, kostel Narození sv. Jana Křtitele, 11 hod. mše svatá. Památník holocaustu Yad Vashem (12 - 14.30 hod.). Betlém - bazilika Narození, jeskyně narození, bazilika sv. Kateřiny. Mléčná jeskyně, Pole pastýřů (Bet Sahúr), nákupy suvenýrů z olivového dřeva. Večeře, nocleh v Jeruzalémě, VICTORIA HTL.

3. den: středa 24.10. - snídaně. Odjezd do Kumránu, prohlídka. Masada - výjezd lanovkou, prohlídka pevnosti. Koupání v Mrtvém moři u Jericha (50 NIS). Betfage - mše svatá v 16 hod. Večeře a nocleh v Jeruzalémě, VICTORIA HTL.

4. den: čtvrtek 25.10. - snídaně. Naložení zavazadel . Cesta do Galilee Západním břehem Jordánu (West Bank) kolem hranice s Jordánskem. Hora Tábor - bazilika Proměnění Páně (výjezd taxíky). Nazaret - bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa, mše svatá v bazilice v Nové kapli v 17 hod, synagoga. Tiberias - večeře a nocleh v židovském hotelu, REST HTL.


5. den: pátek 26.10. - snídaně. Cfat - židovské město. Kabala. U Galilejského jezera - možnost obědu "Petrova ryba" (20 USD), Kafarnaum - kostel sv. Petra a zbytky synagogy ze 4. stol. Tabgha - místo rozmnožení chlebů, Mensa Christi - zázračný rybolov a udělení Petrova primátu, v 16 hod. mše svatá - Amfiteatr, Večeře a nocleh v Tiberias, REST HTL.


6. den: sobota 27.10. - snídaně. Hora blahoslavenství, v 8 hod. mše svatá. Přírodní parky Tel Dan a Banias, Golany - drúzové, demilitarizované pásmo se Syrií. V 16 hod. projížďka lodí po Tiberiadském jezeře. Večeře, nocleh v Tiberias, REST HTL.


7. den: neděle 28.10. - snídaně. Naložení zavazadel. Kana - první Ježíšův zázrak. Haifa - Bahaiské zahrady, kostel Stella Maris na Karmelském pohoří, v 10.30 hod. mše sv., Eliášova jeskyně (synagoga). Cesarea - prohlídka uvnitř. Jeruzalém - večeře, nocleh, 7 ARCHES HTL.

8. den: pondělí 29.10. - snídaně. Jeruzalém: Odjezd na Olivovou horu - místo Nanebevstoupení Páně a kostel Pater noster, Getsemane - bazilika Národů, Kostel Usnutí apoštolů. Kostel Hrobu P. Marie, v 11 hod. mše sv. v zahradě. Od 12 hod. Chrámový pahorek (Haram al Šarif) - Skalní dóm a mešita Al Aksa, brána sv. Štěpána, křižácký kostel sv. Anny - rybník Bethesda. Křížová cesta. Lithostrotos, Ecce homo, až do Božího hrobu. Chrám Božího hrobu - prohlídka (kámen pomazání, kalvárie, Anasthasis - místo uložení a zmrtvýchvstání Krista, kaple Nalezení sv. Kříže, ortodoxní Katholikon - Pupek světa), osobní modlitba. Večeře a nocleh v Jeruzalémě, 7 ARCHES HTL.

9. den: úterý 30.10. - snídaně. Jeruzalém: kostel Kohoutího zakokrhání (S.Petrus in Gallicantu) - "třikrát mě zapřeš", v 9.30 hod. mše svatá. Hora Sion - chrám Zesnutí P. Marie (Dormition), Večeřadlo (Cenaculum) - ustanovení mše svaté a svátosti kněžství, seslání Ducha Svatého. Cardo, židovská čtvrť, zeď nářků.Odjezd od Jafské brány - Kasr el Jahud v Betánii - Ježíšův křest, Jericho - Hora pokušení, Zacheus tree. Judská poušť z vyhlídky ve Vadi Qelt, pěšky do kláštera sv. Jiří Koziby v poušti. Večeře a nocleh v Jeruzalémě, 7 ARCHES HTL.

10. den: středa 31.10. - snídaně. Naložení zavazadel. Domluvit mši svatou ? třeba u sv. Štěpána u dominikánů. Volno na súku, nákupy. Rozloučení se v Božím hrobě. Ve 12 hod. odjezd od Jaffské brány na letiště Ben Gurion. Od 13.00 hod. bezpečnostní pohovory, odlet v 16 hod., přílet do Vídně v 18.50 hod.
Stravování: 9x polopenze formou švédských stolů
Ubytování: 9x nocleh v 3* hotelích ve 2lůžkových pokojích (6x Jeruzalém, 3x Tiberias)
Možnost 1lůžkového pokoje za příplatek 5800 Kč.


Cena zahrnuje:
leteckou přepravu Vídeň - Tel Aviv - Vídeň s leteckou společností El Al Up, všechny letištní poplatky a taxy, přepravu autobusem po Izraeli, 9x nocleh v hotelích ve 2lůžk. pokojích s polopenzí formou švédských stolů, všechny vstupy dle programu, český průvodce s licencí, pojištění léčebných výloh (do 7 mil. Kč), pojištění storna zájezdu, pojištění proti úpadku CK, garanční fond..


Cena nezahrnuje:
doplatek 50 USD za povinný tipping pro řidiče a hotelové pracovníky - vybírá se až v Izraeli. doplatek 10 USD - 1 přírodní park navíc (Cesarea), Oběd Petrova ryba - 20 USD. Možnost 1lůžkového pokoje za příplatek 5800 Kč. Průvodce P. Benedikt Hudema. Koupání v Mrtvém moři (50 NIS).


Nástupní místa:
Vídeň, letiště Schwechat, odlety letadel.

Poznámka:
Doporučené kapesné 150-400 USD. S podepsanou přihláškou je potřeba uhradit 50% z celkové ceny na účet CK (banka FIO, č.ú. 153157818/2010), doplatek nejpozději 1 měsíc před odjezdem. Pas musí být platný nejméně ještě půl roku po návratu z Izraele.

Změna programu vyhrazena! "Na cestu s námi vyjdi, Pane..."Zájezd pořádá: Mgr. Jindřich Miklas, Cestovní kancelář, Pešinova 21, 796 01 Prostějov, tel/fax:582 338 411, mob. 733 420 420 a P. ThLic. Tomáš Koumal, Petrov, Brno,


 přihláška tisk zájezdu


« zpět

MIKLAS-TOUR • Pešinova 21, 796 01 Prostějov • Tel/fax: 582 336 490/582 338 411 • miklastour@miklastour.czwww.miklastour.cz