/images/top_ban/foto1.jpg
/images/top_ban/foto9.jpg
/images/top_ban/foto10.jpg
/images/top_ban/foto2.jpg
/images/top_ban/foto3.jpg
/images/top_ban/foto4.jpg
/images/top_ban/foto5.jpg
/images/top_ban/foto11.jpg
/images/top_ban/foto6.jpg
/images/top_ban/foto12.jpg
/images/top_ban/foto7.jpg
/images/top_ban/foto8.jpg
Středa 17. 10. 2018
Hedvika
         tour operator +420 / 733 420 420

ZájezdyIZRAEL - Svatá země / OBSAZENO - obsazeno

Kód zájezdu: 12117
Termín: 12.11.2017 - 19.11.2017
Cena: 21 960,- Kč

Tradiční pouť s návštěvou nejznámějších, nejdůležitějších a nejkrásnějších míst ve Svaté zemi. Vydejte se s námi po stopách Ježíšových, jeho Matky a jeho učedníků!
Vhodné pro lidi všech názorů a věkových kategorií. Farní pouť.
 
Popis Zájezdu:
1. den: neděle 12.11. - sraz všech účastníků v 16.45 hod. ve Vídni na letišti Schwechat v odletové hale. V 17.00 hod. začínají bezpečnostní pohovory s pracovníky izraelské letecké společnosti El Al Up. Odlet ve 20.00 hod.

2. den: pondělí 13.11. - přílet do Tel Avivu ve 00.30 hod. Naložení zavazadel do izraelského autobusu a odjezd do Betléma, ubytování, kratší nocleh.
Snídaně. Ain Karem - kostel Narození sv. Jana Křtitele, mše svatá v kostele Navštívení. Památník holocaustu Yad Vashem (12 - 14.30 hod.). Betlém - bazilika Narození, jeskyně narození, bazilika sv. Kateřiny. Mléčná jeskyně, Pole pastýřů (Bet Sahúr), nákupy suvenýrů z olivového dřeva. Večeře, nocleh.

3. den: úterý 14.11. - snídaně. Jeruzalém: Hora Sion - chrám Zesnutí P. Marie (Dormition), Večeřadlo (Cenaculum) - ustanovení mše svaté a svátosti kněžství, seslání Ducha Svatého, kostel Kohoutího zakokrhání (S.Petrus in Gallicantu) - "třikrát mě zapřeš", mše svatá. Chrám Božího hrobu - prohlídka (kámen pomazání, kalvárie, Anasthasis - místo uložení a zmrtvýchvstání Krista, kaple Nalezení sv. Kříže, ortodoxní Katholikon - Pupek světa), osobní modlitba. Večeře a nocleh v Betlémě.

4. den: středa 15. 11. - snídaně. Jeruzalém - Getsemane - bazilika Národů, mše sv. Kostel Usnutí apoštolů. Kostel Hrobu P. Marie. Zeď nářků. Od 12 hod. Chrámový pahorek (Haram al Šarif) - Skalní dóm a mešita Al Aksa, brána sv. Štěpána, křižácký kostel sv. Anny - rybník Bethesda. Křížová cesta. Boží hrob - druhá návštěva. Odjezd na Olivovou horu - kostel Pater noster a místo Nanebevstoupení Páně. Odjezd do Betléma, večeře, nocleh.

5. den: čtvrtek 16.11. - snídaně. Odjezd kolem Kumránu (zvenčí) na Masadu - výjezd lanovkou, prohlídka pevnosti. Koupání v Mrtvém moři u Jericha (50 NIS). Judská poušť z vyhlídky ve Vadi Qelt. Mše svatá, večeře a nocleh v Betlémě.

6. den: pátek 17. 11. - snídaně. Naložení zavazadel. Jericho - Hora pokušení, klášter Qarantana, Zacheův strom. Místo Ježíšova křtu v Zajordání - Kasr el Jahud. Cesta Západním břehem Jordánu (West Bank) kolem hranice s Jordánskem. Hora Tábor - bazilika Proměnění Páně (výjezd taxíky), mše svatá. Tiberias - večeře a nocleh v židovském hotelu.

7. den: sobota 18.11. - snídaně. Hora Blahoslavenství (v 8 hod. mše svatá), Tabgha - místo rozmnožení chlebů, Mensa Christi - zázračný rybolov a udělení Petrova primátu, Kafarnaum - kostel sv. Petra a zbytky synagogy ze 4. stol., možnost obědu "Petrova ryba" (20 USD), projížďka lodí po Tiberiadském jezeře. Večeře, nocleh v Tiberias

8. den: neděle 19.11. - snídaně. Naložení zavazadel. Haifa - kostel Stela Maris na Karmelském pohoří, mše sv., Eliášova jeskyně, Bahaiské zahrady. Odjezd na letiště Ben Gurion. Bezpečnostní pohovory, odlet v 15.50 hod., přílet do Vídně v 18.50 hod.


Stravování: 7x polopenze formou švédských stolů
Ubytování: 7x nocleh ve 3* hotelích ve 2lůžkových pokojích (5x Betlém, 2x Tiberias)
Možnost 1 lůžkového pokoje za příplatek 4.600 Kč.


Cena zahrnuje:
leteckou přepravu Vídeň - Tel Aviv - Vídeň s leteckou společností El Al Up, všechny letištní poplatky a taxy, přepravu autobusem po Izraeli, 7x nocleh v hotelích ve 2lůžk. pokojích s polopenzí formou švédských stolů, všechny vstupy dle programu, český průvodce s licencí, pojištění léčebných výloh (7 mil. Kč), pojištění storna zájezdu, pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje:
doplatek 40 USD za povinný tipping pro řidiče a hotelové pracovníky - vybírá se až v Izraeli. Oběd Petrova ryba -20 USD. Možnost 1 lůžkového pokoje za příplatek 4.600 Kč.

Nástupní místa:
Vídeň, letiště Schwechat

Poznámka:
doporučené kapesné 150-400 USD.
S přihláškou je potřeba uhradit 50% celkové ceny na účet CK, doplatek nejpozději 1 měsíc před odjezdem.
Pas musí být platný nejméně ještě 6 měsíců po návratu z Izraele.
Cena zájezdu je počítána při kurzu 25,50 Kč za americký dolar, při navýšení min. o 1 Kč dojde i k úměrnému navýšení ceny.

Změna programu vyhrazena! "Na cestu s námi vyjdi, Pane..."
Zájezd pořádá: Mgr. Jindřich Miklas, cestovní kancelář, Pešinova 21, 796 01 Prostějov, tel.582 338 411,mob. 733 420 420


 tisk zájezdu


« zpět

MIKLAS-TOUR • Pešinova 21, 796 01 Prostějov • Tel/fax: 582 336 490/582 338 411 • miklastour@miklastour.czwww.miklastour.cz