/images/top_ban/foto1.jpg
/images/top_ban/foto9.jpg
/images/top_ban/foto10.jpg
/images/top_ban/foto2.jpg
/images/top_ban/foto3.jpg
/images/top_ban/foto4.jpg
/images/top_ban/foto5.jpg
/images/top_ban/foto11.jpg
/images/top_ban/foto6.jpg
/images/top_ban/foto12.jpg
/images/top_ban/foto7.jpg
/images/top_ban/foto8.jpg
Sobota 17. 8. 2019
Petra
         tour operator +420 / 733 420 420

ZájezdyIZRAEL - SVATÁ ZEMĚ - OBSAZENO - obsazeno

IZRAEL - SVATÁ ZEMĚ - OBSAZENO Kód zájezdu: 11119
Termín: 11.11.2019 - 19.11.2019
Cena: 23 000,- Kč

Naše tradiční pouť s návštěvou nejznámějších, nejdůležitějších a nejkrásnějších míst ve Svaté zemi. Vydejte se s námi po stopách Ježíšových a jeho učedníků!

Pouť pořádá farnost Bohuslavice u Hlučína - přednost mají farníci!.
 
Fotogalerie:
IZRAEL - SVATÁ ZEMĚ - OBSAZENO IZRAEL - SVATÁ ZEMĚ - OBSAZENO IZRAEL - SVATÁ ZEMĚ - OBSAZENO IZRAEL - SVATÁ ZEMĚ - OBSAZENO IZRAEL - SVATÁ ZEMĚ - OBSAZENO IZRAEL - SVATÁ ZEMĚ - OBSAZENO IZRAEL - SVATÁ ZEMĚ - OBSAZENO
klikněte pro detail


Popis Zájezdu:
1. den - 11. 11. pondělí: sraz všech účastníků v 18.45 hod. v Praze na letišti Václava Havla, terminál Sever 1, u informací v odletové hale.19.00 hod začínají pohovory s pracovníky izraelské letecké společnosti El Al. Odlet ve 22.00 hod.

2. den - 12. 11. úterý: přílet do Tel Avivu v 02.40 hod. Přistaveným autobusem do Jaffy (biblické Joppe) - založeno Noemovým synem Jefftem, dům Šimona koželuha (zde pobýval apoštol Petr), barokní kostel sv. Petra, brána víry, Andromediny kameny, připomínka starobylosti přístavu - dovoz libanonských cedrů na stavbu židovského chrámu za krále Šalamouna, útěk proroka Jonáše (hodinová zastávka). Odjezd do Galilee - Caesarea Přímořská - dva akvadukty z římské doby, prohlídka a možnost koupání ve Středozemním moři. Haifa - kostel Stella Maris na Karmelském pohoří (10 hod mše svatá), Eliášova jeskyně, Bahaiské zahrady. Nazaret - bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa, Kána - první Ježíšův zázrak. Tiberias (židovský hotel REST) večeře, nocleh.

3. den - 13. 11. středa: snídaně, Hora Blahoslavenství (v 8 hod mše svatá), Tabgha - místo rozmnožení chlebů, Mensa Christi - zázračný rybolov a udělení Petrova primátu, Kafarnaum - kostel sv. Petra a zbytky synagogy ze 4. stol., možnost obědu "Petrova ryba" (18 USD), projížďka lodí po Tiberiadském jezeře, hora Tabor - bazilika Proměnění Páně (výjezd taxíky), večeře, nocleh v Tiberias (hotel REST).

4. den - 14. 11. čtvrtek: snídaně, naložení zavazadel a odjezd do Judska po Západním břehu Jordánu. Kasr El Yahud - místo Ježíšova křtu. Jericho - ortodoxní klášter na Hoře pokušení, možnost nákupu ovoce, zastávka u fíkovníku (Zacheus), Judská poušť z vyhlídky ve Vadi Qelt s pohledem na ortodoxní klášter sv. Jiří. Olivová hora - kostel Pater noster - tabulky Otčenáše, mše svatá. Odjezd do Betléma, ubytování a večeře v hotelu Christmas Carols.

5. den - 15. 11. pátek:snídaně, odjezd do Jeruzaléma: kostel Kohoutího zakokrhání (S. Petrus in Gallicantu) - "třikrát mě zapřeš", v 9.30 hod. mše sv. Hora Sion - chrám Zesnutí P. Marie (Dormition), Večeřadlo (Cenaculum) - ustanovení mše svaté a svátosti kněžství, seslání Ducha Svatého. Arménská čtvrť - arménská katedrála sv. Jakuba. Chrám Božího hrobu - prohlídka (kámen pomazání, kalvárie, Anasthasis - místo uložení a zmrtvýchvstání Krista, kaple Nalezení sv. Kříže, ortodoxní Katholikon - Pupek světa), osobní modlitba. Večeře a nocleh v Betlémě.

6. den - 16. 11. sobota: snídaně. Pole pastýřů - Gloria in excelsis Deo, mše svatá. Odjezd kolem Kumránu (zvenčí) na pevnost Masada - výjezd lanovkou, prohlídka vykopávek. Koupání v Mrtvém moři poblíž Jericha. Večeře a nocleh v Betlémě.

7. den - 17. 11. neděle: snídaně, Jeruzalém - Olivová hora - vyhlídka na Jeruzalém - popis města, kostel Dominus Flevit - Pán zaplakal, Getsemane - bazilika Agonie, mše svatá, kostel Usnutí apoštolů, kostel Hrobu P. Marie. V poledne Zeď nářků. Od 12.30 hod. Chrámový pahorek (Haram al Šarif) - Skalní dóm a mešita Al Aksa, brána sv. Štěpána, od 14. hod. křižácký kostel sv. Anny - rybník Bethesda. Křížová cesta, kostel Bičování a Odsouzení, kostel Ecce homo, Rakouský hospic - výhled na Jeruzalém ze střechy (2 EUR). Nákupy suvenýrů na arabském souku. Odjezd na ubytování do Betléma, večeře a nocleh.

8. den - 18. 11. pondělí: snídaně. Betlém - Mléčná jeskyně, bazilika Narození - prohlídka kostela sv. Kateřiny a podzemních kaplí, v 11 hod. mše svatá v kapli sv. Heleny. Polední modlitba se svícemi s průvodem do jeskyně Narození. Odjezd do Ain Karem - kostel Narození sv. Jana Křtitele, kostel Navštívení. Muzeum holocaustu Yad Vashem. Betlém - večeře a nocleh.

9. den - 19. 11. úterý: snídaně. Naložení zavazadel. Jeruzalém - Biblický dominikánský institut - místo vzniku překladu Jeruzalémské bible, prohlídka baziliky sv. Štěpána, mše svatá. Volno. Damašskou branou přes tržnici až k Božímu hrobu. Rozloučení s Jeruzalémem v Božím hrobě a v 13.30 hod. odjezd od Jaffské brány na letiště. Od 14.30 hod. odbavování na letišti, v 17.35 hod. odlet do ČR. V Praze ve 20.45 hod.


Stravování: Stravování: 7x polopenze formou švédských stolů
Ubytování: Ubytování: 7x nocleh v 3* hotelích v 2 lůžkových pokojích (2x Tiberias, 5x Betlém). Možnost 1 lůžkového pokoje za příplatek 4300 Kč.


Cena zahrnuje:
leteckou přepravu Praha - Tel Aviv - Praha s izraelskou společností El Al, všechny letištní poplatky a taxy, přepravu busem po Izraeli, 7x nocleh v hotelích ve 2 lůžkových pokojích s polopenzí formou švédských stolů, všechny vstupy dle programu, český průvodce s licencí, pojištění léčebných výloh (7mil. korun), storno zájezdu, pojištění proti úpadku CK, denně mše svatá.

Cena nezahrnuje:
doplatek 40 USD za povinný tipping pro řidiče a hotelové pracovníky - vybírá se až v Izraeli. Oběd Petrova ryba 18 USD. Možnost 1 lůžkového pokoje za příplatek 4.300 Kč.

Nástupní místa:
Praha, letiště Václava Havla, Terminál 1

Poznámka:
S podepsanou přihláškou je potřeba uhradit 50% z celkové ceny na účet CK (FIO banka 153157818/2010). Doplatek nejpozději 1 měsíc před odjezdem. Pas musí být platný ještě 6 měsíců po návratu z Izraele

Změna programu vyhrazena! "Na cestu s námi vyjdi, Pane..."

Zájezd pořádá: Mgr. Jindřich Miklas, cestovní kancelář, Pešinova 21, Prostějov, mob. 603 545 617 a farnost Bohuslavice u Hlučína, P. Vojtěch Janšta, 604 464 578


 tisk zájezdu


« zpět

MIKLAS-TOUR • Pešinova 21, 796 01 Prostějov • Tel/fax: 582 336 490/582 338 411 • miklastour@miklastour.czwww.miklastour.cz