/images/top_ban/foto1.jpg
/images/top_ban/foto9.jpg
/images/top_ban/foto10.jpg
/images/top_ban/foto2.jpg
/images/top_ban/foto3.jpg
/images/top_ban/foto4.jpg
/images/top_ban/foto5.jpg
/images/top_ban/foto11.jpg
/images/top_ban/foto6.jpg
/images/top_ban/foto12.jpg
/images/top_ban/foto7.jpg
/images/top_ban/foto8.jpg
Středa 16. 1. 2019
Ctirad
         tour operator +420 / 733 420 420

ZájezdyIZRAEL - SVATÁ ZEMĚ - 10 dnů

IZRAEL - SVATÁ ZEMĚ - 10 dnů Kód zájezdu: 22108
Termín: 22.10.2018 - 31.10.2018
Cena: 27 000,- Kč

Naše tradiční pouť s návštěvou nejznámějších, nejdůležitějších a nejkrásnějších míst ve Svaté zemi. Vydejte se s námi po stopách Ježíšových a jeho učedníků!

Vhodné pro lidi všech názorů a věkových kategorií.
Pouť pořádá farnost u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, ThLic. P. Tomáš Koumal
 
Fotogalerie:
IZRAEL - SVATÁ ZEMĚ - 10 dnů IZRAEL - SVATÁ ZEMĚ - 10 dnů IZRAEL - SVATÁ ZEMĚ - 10 dnů IZRAEL - SVATÁ ZEMĚ - 10 dnů IZRAEL - SVATÁ ZEMĚ - 10 dnů IZRAEL - SVATÁ ZEMĚ - 10 dnů IZRAEL - SVATÁ ZEMĚ - 10 dnů
klikněte pro detail


Popis Zájezdu:
1. den: pondělí 22.10. - sraz všech účastníků v 17.00 hod. ve Vídni na letišti Schwechat v odletové hale. V 17.20 hod. začínají bezpečnostní pohovory s pracovníky izraelské letecké společnosti El Al Up. Odlet v 20.20 hod.

2. den: úterý 23.10. - přílet do Tel Avivu ve 00.45 hod. Naložení zavazadel do izraelského autobusu a odjezd do Jeruzaléma, ubytování, kratší nocleh.
Snídaně. Ain Karem - kostel Narození sv. Jana Křtitele, 10 hod. mše svatá v kostele Navštívení. Památník holocaustu Yad Vashem (12 - 14.30 hod.). Betlém - bazilika Narození, jeskyně narození, bazilika sv. Kateřiny. Mléčná jeskyně, Pole pastýřů (Bet Sahúr), nákupy suvenýrů z olivového dřeva. Večeře, nocleh v Jeruzalémě.

3. den: středa 24.10. - snídaně. Odjezd do Kumránu, prohlídka. Masada - výjezd lanovkou, prohlídka pevnosti. Koupání v Mrtvém moři u Jericha (5 USD). Odjezd na Olivovou horu - místo Nanebevstoupení Páně a kostel Pater noster, mše svatá. Večeře a nocleh v Jeruzalémě.

4. den: čtvrtek 25. 10. - snídaně. Jeruzalém: Getsemane - bazilika Národů, 9 hod. mše sv. Kostel Usnutí apoštolů. Kostel Hrobu P. Marie. Zeď nářků. Od 12 hod. Chrámový pahorek (Haram al Šarif) - Skalní dóm a mešita Al Aksa, brána sv. Štěpána, křižácký kostel sv. Anny - rybník Bethesda. Křížová cesta do Božího hrobu, Lithostrotos, Ecce homo. Večeře a nocleh v Jeruzalémě.

5. den: pátek 26.10. - snídaně. Jeruzalém: kostel Kohoutího zakokrhání (S.Petrus in Gallicantu) - "třikrát mě zapřeš", 9.30 hod. mše svatá. Hora Sion - chrám Zesnutí P. Marie (Dormition), Večeřadlo (Cenaculum) - ustanovení mše svaté a svátosti kněžství, seslání Ducha Svatého, Chrám Božího hrobu - prohlídka (kámen pomazání, kalvárie, Anasthasis - místo uložení a zmrtvýchvstání Krista, kaple Nalezení sv. Kříže, ortodoxní Katholikon - Pupek světa), osobní modlitba. Večeře a nocleh v Jeruzalémě.

6. den: sobota 27. 10. - snídaně. Katedrála sv. Jakuba v Arménské čtvrti. Jericho - Hora pokušení, klášter Qarantana ? návštěva pěšky, Zacheův strom. Místo Ježíšova křtu v Zajordání - Kasr el Jahud. Judská poušť z vyhlídky ve Vadi Qelt, pěšky do kláštera sv. Jiří Koziby v poušti. Mše svatá u sv. Štěpána u dominikánů. Večeře a nocleh v Jeruzalémě.

7. den: neděle 28.10. - snídaně. Naložení zavazadel. Cesta do Galilee Západním břehem Jordánu (West Bank) kolem hranice s Jordánskem. Hora blahoslavenství ( mše svatá), Tabgha - místo rozmnožení chlebů, Mensa Christi - zázračný rybolov a udělení Petrova primátu, Kafarnaum - kostel sv. Petra a zbytky synagogy ze 4. stol. Tiberias - večeře a nocleh v židovském hotelu.

8. den: pondělí 29.10. - snídaně. Kana - první Ježíšův zázrak. Nazaret - bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa, synagoga. Hora Tábor - bazilika Proměnění Páně (výjezd taxíky), mše svatá. U Galilejského jezera - možnost obědu "Petrova ryba" (20 USD), projížďka lodí po Tiberiadském jezeře. Večeře, nocleh v Tiberias

9. den: úterý 30.10. - snídaně. Cfat - židovské město. Kabala. Přírodní parky Tel Dan a Banias, Golany - drúzové, demilitarizované pásmo se Syrií. Večeře a nocleh v Tiberias.

10. den: středa 31.10. - snídaně. Naložení zavazadel. Haifa - Bahaiské zahrad, kostel Stela Maris na Karmelském pohoří, 10 hod. mše sv., Eliášova jeskyně (synagoga). Odjezd na letiště Ben Gurion. Od 13.00 hod. bezpečnostní pohovory, odlet v 15.50 hod., přílet do Vídně v 18.45 hod.


Stravování: 9x polopenze formou švédských stolů
Ubytování: 9x nocleh v 3* hotelích ve 2lůžkových pokojích (6x Jeruzalém, 3x Tiberias)
Možnost 1 lůžkového pokoje za příplatek 5800 Kč.


Cena zahrnuje:
leteckou přepravu Vídeň - Tel Aviv - Vídeň s leteckou společností El Al Up, všechny letištní poplatky a taxy, přepravu autobusem po Izraeli, 9x nocleh v hotelích ve 2lůžk. pokojích s polopenzí formou švédských stolů, všechny vstupy dle programu, český průvodce s licencí, pojištění léčebných výloh (7 mil. Kč), pojištění storna zájezdu, pojištění proti úpadku CK), český průvodce s licencí, pojištění léčebných výloh (7mil. korun), storno zájezdu, pojištění CK proti úpadku.


Cena nezahrnuje:
doplatek 50 USD za povinný tipping pro řidiče a hotelové pracovníky - vybírá se až v Izraeli. Oběd Petrova ryba -20 USD.Koupání v Mrtvém moři.


Nástupní místa:
Vídeň, letiště Schwechat

Poznámka:
Doporučené kapesné 150-400 USD. S přihláškou je potřeba uhradit 50% celkové ceny na účet CK (banka FIO, č.ú. 153157818/2010), doplatek nejpozději 1 měsíc před odjezdem. Pas musí být platný nejméně ještě půl roku po návratu z Izraele.

Změna programu vyhrazena! "Na cestu s námi vyjdi, Pane..."Zájezd pořádá: Mgr. Jindřich Miklas, Cestovní kancelář, Pešinova 21, 796 01 Prostějov, tel/fax:582 338 411, mob. 733 420 420 a P. ThLic. Tomáš Koumal, Petrov, Brno,


 přihláška tisk zájezdu


« zpět

MIKLAS-TOUR • Pešinova 21, 796 01 Prostějov • Tel/fax: 582 336 490/582 338 411 • miklastour@miklastour.czwww.miklastour.cz