/images/top_ban/foto1.jpg
/images/top_ban/foto9.jpg
/images/top_ban/foto10.jpg
/images/top_ban/foto2.jpg
/images/top_ban/foto3.jpg
/images/top_ban/foto4.jpg
/images/top_ban/foto5.jpg
/images/top_ban/foto11.jpg
/images/top_ban/foto6.jpg
/images/top_ban/foto12.jpg
/images/top_ban/foto7.jpg
/images/top_ban/foto8.jpg
Neděle 17. 12. 2017
Daniel
         tour operator +420 / 733 420 420

ZájezdyIZRAEL - Svatá země 8 dnů - obsazeno

IZRAEL - Svatá země 8 dnů Kód zájezdu: 09037
Termín: 09.03.2017 - 17.03.2017
Cena: 21 560,- Kč

Naše tradiční pouť s návštěvou nejznámějších, nejdůležitějších a nejkrásnějších míst ve Svaté zemi. Vydejte se s námi po stopách Ježíšových a jeho učedníků!

Vhodné pro lidi všech názorů a věkových kategorií
 
Fotogalerie:
IZRAEL - Svatá země 8 dnů IZRAEL - Svatá země 8 dnů IZRAEL - Svatá země 8 dnů IZRAEL - Svatá země 8 dnů IZRAEL - Svatá země 8 dnů IZRAEL - Svatá země 8 dnů
klikněte pro detail


Popis Zájezdu:
1. den: čtvrtek 9.3. - sraz všech účastníků v 20.30 hod. v Praze na letišti Václava Havla, terminál Sever 1, u informací v odletové hale. V 20.40 hod. začínají bezpečnostní pohovory s pracovníky letecké společnosti. Odlet ve 23.40 hod.

2. den: pátek 10.3.. - přílet do Tel Avivu ve 04.35 hod. Naložení zavazadel do izraelského autobusu a odjezd do Jaffa (biblické Joppe) - založeno Noemovým synem Jefftem, dům Šimona koželuha (zde pobýval apoštol Petr), barokní kostel sv. Petra, brána víry, Andromediny kameny, připomínka starobylosti přístavu - dovoz libanonských cedrů na stavbu židovského chrámu za krále Šalamouna, útěk proroka Jonáše (asi hodinová zastávka). Odjezd do Galilee - Caesarea Přímořská - dva akvadukty, prohlídka a možnost koupání ve Středozemním moři. Haifa - kostel Stela Maris na Karmelském pohoří (v 10 hod. mše svatá), Eliášova jeskyně, Bahaiské zahrady. Nazaret - bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa, Kána - první Ježíšův zázrak. Tiberias (židovský hotel) večeře, nocleh. Možnost návštěvy židovské synagogy o šabatu.

3. den: sobota 11.3. - snídaně, Hora Blahoslavenství (v 8 hod. mše svatá), Tabgha - místo rozmnožení chlebů, Mensa Christi - zázračný rybolov a udělení Petrova primátu, Kafarnaum - kostel sv. Petra a zbytky synagogy ze 4. stol., možnost obědu "Petrova ryba" (18 USD), projížďka lodí po Tiberiadském jezeře, hora Tabor - bazilika Proměnění Páně (výjezd taxíky), večeře, nocleh v Tiberias.

4. den: neděle 12.3. - snídaně, naložení zavazadel a odjezd do Judska po Západním břehu Jordánu. Kasr El Yahud - místo Ježíšova křtu. Jericho - ortodoxní klášter na Hoře pokušení, možnost nákupu ovoce, zastávka u fíkovníku (Zacheus), Judská poušť z vyhlídky ve Vadi Qelt, ortodoxní klášter sv. Jiří. v 17 hod. mše sv. v Betlémě, ubytování a večeře.

5. den: pondělí 13.3. - snídaně, Betlém - Pole pastýřů - Gloria in excelsis Deo,v 9 hod. mše sv., nákupy suvenýrů. Odjezd Kumrán (zvenčí), Masada - výjezd lanovkou, prohlídka pevnosti. En Gedi - koupání v Mrtvém moři u Jericha (50 NIS). Večeře a nocleh v Betlémě.

6. den: úterý 14.3. - snídaně, odjezd do Jeruzaléma: Hora Sion - chrám Zesnutí P. Marie (Dormition), Večeřadlo (Cenaculum) - ustanovení mše svaté a svátosti kněžství, seslání Ducha Svatého, kostel Kohoutího zakokrhání (S.Petrus in Gallicantu) - "třikrát mě zapřeš", mše svatá. Chrám Božího hrobu - prohlídka (kámen pomazání, kalvárie, Anasthasis - místo uložení a zmrtvýchvstání Krista, kaple Nalezení sv. Kříže, ortodoxní Katholikon - Pupek světa), osobní modlitba. Zeď nářků - šabat. Návrat do Betléma, večeře, nocleh.

7. den: středa 15.3. - snídaně. Odjezd do Ain Karem - kostel Narození sv. Jana Křtitele, mše svatá v kostele Navštívení. Památník holocaustu Yad Vashem (12 - 14.15 hod.). Betlém - bazilika Narození, Mléčná jeskyně. Volno. Večeře a nocleh v Betlémě.

8. den: čtvrtek 16.3. - snídaně. Odjezd do Jeruzaléma - Olivová hora - Kostel Betfage (slavný Kristův vjezd do Jeruzaléma), kostel Pater noster - tabulky Otčenáše. Getsemane - bazilika Národů, kostel Usnutí apoštolů, mše sv. Kostel Hrobu P. Marie. Od 12 hod. Chrámový pahorek (Haram al Šarif) - Skalní dóm a mešita Al Aksa, brána sv. Štěpána, křižácký kostel sv. Anny - rybník Bethesda. Křížová cesta. Boží hrob. Odjezd do Betléma, večeře, nocleh.

9. den: pátek 17.3. - V 02.00 hod. nad ránem naložení zavazadel a odjezd na letiště, bezpečnostní pohovory a odbavování na letišti, v 5.35 hod. odlet do ČR. Přílet do Prahy v 8.40 hod.


Stravování: 7x polopenze formou švédských stolů
Ubytování: 7x nocleh v 3* hotelích ve 2lůžkových pokojích (2x Tiberias, 5x Betlém)

Cena zahrnuje:
leteckou přepravu Praha - Tel Aviv - Praha s leteckou společností Travel servis, všechny letištní poplatky a taxy, přepravu autobusem po Izraeli, 7x nocleh v hotelích ve 2lůžk. pokojích s polopenzí formou švédských stolů, všechny vstupy dle programu, český průvodce s licencí, pojištění léčebných výloh (7 mil. Kč), pojištění storna zájezdu, pojištění proti úpadku CK.


Cena nezahrnuje:
doplatek 40 USD za povinný tipping pro řidiče a hotelové pracovníky - vybírá se až v Izraeli. Oběd Petrova ryba -20 USD. Možnost 1lůžkového pokoje za příplatek 4600 Kč.

Nástupní místa:
Praha, letiště Václava Havla, Terminál 1.

Poznámka:
Doporučené kapesné 150-400 USD. S přihláškou je potřeba uhradit 50% celkové ceny na účet CK, doplatek nejpozději 1 měsíc před odjezdem. Pas musí být platný nejméně ještě půl roku po návratu z Izraele. Cena zájezdu je počítána při kurzu 24.50 Kč za americký dolar, při navýšení min. o 1 Kč dojde i k úměrnému navýšení ceny.

Změna programu vyhrazena! "Na cestu s námi vyjdi, Pane..."Zájezd pořádá: Mgr. Jindřich Miklas, Cestovní kancelář, Pešinova 21, 796 01 Prostějov, tel/fax:582 338 411, mob.733 420 420


 tisk zájezdu


« zpět

MIKLAS-TOUR • Pešinova 21, 796 01 Prostějov • Tel/fax: 582 336 490/582 338 411 • miklastour@miklastour.czwww.miklastour.cz