/images/top_ban/foto1.jpg
/images/top_ban/foto9.jpg
/images/top_ban/foto10.jpg
/images/top_ban/foto2.jpg
/images/top_ban/foto3.jpg
/images/top_ban/foto4.jpg
/images/top_ban/foto5.jpg
/images/top_ban/foto11.jpg
/images/top_ban/foto6.jpg
/images/top_ban/foto12.jpg
/images/top_ban/foto7.jpg
/images/top_ban/foto8.jpg
Středa 16. 1. 2019
Ctirad
         tour operator +420 / 733 420 420

ZájezdyIZRAEL - SVATÁ ZEMÉ - 9 dnů

Kód zájezdu: 30048
Termín: 30.04.2018 - 08.05.2018
Cena: 22 000,- Kč

Naše tradiční pouť s návštěvou nejznámějších, nejdůležitějších a nejkrásnějších míst ve Svaté zemi. Vydejte se s námi po stopách Ježíšových a jeho učedníků!

Vhodné pro lidi všech názorů a věkových kategorií.
Pouť pořádá farnost sv. Tomáše v Praze.
 
Popis Zájezdu:
1. den
30. 4. pondělí - sraz všech účastníků ve 21.30 hod na letišti Václava Havla, terminál Sever 1, u informací v odletové hale. Ve 21.45 hod začínají pohovory s pracovníky letecké společnosti Travel Service. Odlet ve 23.45 hod.

2. den
1. 5. úterý - přílet do Tel Avivu ve 4. 35 hod. Jaffa (biblické Joppe) - založeno Noemovým synem Jefftem, dům Šimona koželuha (zde pobýval apoštol Petr), barokní kostel sv. Petra, brána víry, Andromediny kameny, připomínka starobylosti přístavu - dovoz libanonských cedrů na stavbu židovského chrámu za krále Šalamouna, útěk proroka Jonáše (hodinová zastávka). Odjezd do Galilee - Caesarea Přímořská - dva akvadukty, prohlídka a možnost koupání ve Středozemním moři. Haifa - kostel Stella Maris na Karmelském pohoří (10 hod mše svatá), Eliášova jeskyně, Bahaiské zahrady. Nazaret - bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa, Kána - první Ježíšův zázrak. Tiberias (židovský hotel) večeře, nocleh.

3. den
2. 5 . středa - snídaně, Hora Blahoslavenství (v 8 hod mše svatá), Tabgha - místo rozmnožení chlebů, Mensa Christi - zázračný rybolov a udělení Petrova primátu, Kafarnaum - kostel sv. Petra a zbytky synagogy ze 4. stol., možnost obědu "Petrova ryba" (18 USD), projížďka lodí po Tiberiadském jezeře, hora Tabor - bazilika Proměnění Páně (výjezd taxíky), večeře, nocleh v Tiberias (hotel Dona Gracia).

4. den
3. 5. čtvrtek - snídaně, odjezd do Judska po Západním břehu Jordánu. Kasr El Yahud - místo Ježíšova křtu. Jericho - ortodoxní klášter na Hoře pokušení, možnost nákupu ovoce, zastávka u fíkovníku (Zacheus), Judská poušť z vyhlídky ve Vadi Qelt, ortodoxní klášter sv. Jiří. Olivová hora - kostel Pater noster - tabulky Otčenáše, mše svatá. Odjezd do Betléma, ubytování a večeře.

5. den
4.5. pátek - snídaně, Odjezd do Ain Karem - kostel Narození sv. Jana Křtitele, kostel Navštívení, mše svatá. Od 11-14 hod. muzeum holocaustu Yad Vashem. Betlém - Pole pastýřů - Gloria in excelsis Deo, nákupy suvenýrů. Večeře, nocleh v Betlémě.

6. den
5.5. sobota - snídaně. Odjezd Kumrán (zvenčí), Masada - výjezd lanovkou, prohlídka pevnosti. Koupání v Mrtvém moři (lístek 5 USD). Kostel Betfage (slavný Kristův vjezd do Jeruzaléma) v 16 hod. mše svatá. Večeře a nocleh v Betlémě.

7. den
6.5. neděle -v 5 hod. mše svatá v bazilice Narození v kryptě. Snídaně. Betlém - Mléčná jeskyně, bazilika Narození. Odjezd do Jeruzaléma - Zeď nářků. Od 12 hod. Chrámový pahorek (Haram al Šarif) - Skalní dóm a mešita Al Aksa, brána sv. Štěpána, od 14. hod. křižácký kostel sv. Anny - rybník Bethesda. Křížová cesta, kostel Bičování a Odsouzení, kostel Ecce homo, Rakouský hospic - výhled na Jeruzalém ze střechy (2 EUR). Nákupy suvenýrů na arabském souku. Ubytování v Betlémě.

8. den
7.5. pondělí - odjezd do Jeruzaléma: kostel Kohoutího zakokrhání (S. Petrus in Gallicantu) - "třikrát mě zapřeš", v 9.30 hod. mše sv. Hora Sion - chrám Zesnutí P. Marie (Dormition), Večeřadlo (Cenaculum) - ustanovení mše svaté a svátosti kněžství, seslání Ducha Svatého. Arménská čtvrť - arménská katedrála sv. Jakuba. Chrám Božího hrobu - prohlídka (kámen pomazání, kalvárie, Anasthasis - místo uložení a zmrtvýchvstání Krista, kaple Nalezení sv. Kříže, ortodoxní Katholikon - Pupek světa), osobní modlitba. Večeře a nocleh v Betlémě.

9. den
8.5. úterý - snídaně. Naložení zavazadel. Olivová hora - vyhlídka na Jeruzalém - popis města, kostel Dominus Flevit - Pán zaplakal, Getsemane - bazilika Agonie, mše svatá, kostel Usnutí apoštolů, kostel Hrobu P. Marie. Biblický dominikánský institut - místo vzniku překladu Jeruzalémské bible, prohlídka baziliky sv. Štěpána s místním průvodcem nebo Gordonův zahradní hrob. V 15 hod odjezd na letiště, od 16.25 hod, odbavování na letišti, v 18.25 hod. odlet do ČR. V Praze ve 21.30 hod.


Stravování: 7x polopenze formou švédských stolů
Ubytování: 7x nocleh v 3* hotelích ve 2lůžkových pokojích (2x Tiberias, 5x Betlém). Možnost 1lůžkového pokoje za příplatek 4300 Kč.Cena zahrnuje:
leteckou přepravu Praha - Tel Aviv - Praha s Travel Service, všechny letištní poplatky a taxy, přepravu busem po Izraeli, 7x nocleh v hotelích ve 2lůžkových pokojích s polopenzí formou švédských stolů, všechny vstupy dle programu, český průvodce s licencí, pojištění léčebných výloh (7mil. korun), storno zájezdu, pojištění proti úpadku CK.


Cena nezahrnuje:
doplatek 40 USD na povinný tipping pro řidiče a hotelové pracovníky - vybírá se až v Izraeli. Oběd Petrova ryba - 18 USD. Vstupy. Příplatek na 1lůžkový pokoj 4300 Kč.

Nástupní místa:
Praha, letiště Václava Havla, Terminál 1

Poznámka:
Doporučené kapesné 200 - 400 USD
S podepsanou přihláškou je potřeba uhradit 50% z celkové ceny na účet CK (FIO banka 153157818/2010),
Doplatek nejpozději 1 měsíc před odjezdem. Pas musí být platný ještě 6 měsíců po návratu z Izraele
Změna programu vyhrazena! "Na cestu s námi vyjdi, Pane..."
Zájezd pořádá: Mgr. Jindřich Miklas, CK Miklas Tour, Pešinova 21, 796 01 Prostějov, tel. 582 338 411, mob. 733 420 420


 přihláška tisk zájezdu


« zpět

MIKLAS-TOUR • Pešinova 21, 796 01 Prostějov • Tel/fax: 582 336 490/582 338 411 • miklastour@miklastour.czwww.miklastour.cz