/images/top_ban/foto1.jpg
/images/top_ban/foto9.jpg
/images/top_ban/foto10.jpg
/images/top_ban/foto2.jpg
/images/top_ban/foto3.jpg
/images/top_ban/foto4.jpg
/images/top_ban/foto5.jpg
/images/top_ban/foto11.jpg
/images/top_ban/foto6.jpg
/images/top_ban/foto12.jpg
/images/top_ban/foto7.jpg
/images/top_ban/foto8.jpg
Pátek 22. 3. 2019
Leona
         tour operator +420 / 733 420 420

ZájezdyPOUTNÍ ZÁJEZD DO POLSKA / 4 volná místa!

Kód zájezdu: 14058
Termín: 14.05.2018 - 17.05.2018
Cena: 4 600,- Kč

Farní pouť. Navštívíme Wadowice, Kalvárii Ž. Krakov, Lagievniky, Lícheň
 
Popis Zájezdu:
1.den: v 6.00 hod.odjezd ze Starého Poddvorova směr Čejkovice, Čejč, Hovorany
v 7.15 hod. z Prostějova - MHD "U Rodenů" )sjezd PV centrum)
v 7.20 hod. z Olomouce - MHD Jeremenkova č. 28 (naproti pošty vedle vlak.nádr.)
v 7.45 hod. Lipník, čerp.st. "UNICORN"
dále směr na Český Těšín, státní hranice.
Wadowice - rodiště sv. papeže Jana Pavla II., místní kostel
Prohlídka muzea s průvodcem(vstupné)
Kalwária Žebřidowska - poutní místo, prohlídka, mše svatá, večeře, nocleh v poutním domě.

2. den: snídaně. Odjezd do Krakova - korunovační město polských králů, hlavní město Polska v období 1036 - 1596.
Prohlídka gotické katedrály sv. Stanislava s průvodcem (vstupné).
Mariánského kostela na nám. Sukenice, oltářní obraz od Wita Stwosze
Návštěva tržnice Sukenice, Jezuitský kostel.
Lagiewniky - nový kostel sv. papeže Jana Pavla II., mše svatá. Bazilika Božího Milosrdenství, prohlídka, klášter a kostel s hrobem řeholní sestry sv. Faustyny Kowalské
Odjezd do Čenstochové, večeře, nocleh v poutním domě sv. Jana Pavla II.

3. den: snídaně. Čenstochová - nejznámější polské mariánské poutní místo na Jasné Hoře, prohlídka baziliky a milostného obrazu P. Marie, Královny Polska, mše svatá. Odjezd do Líchně - prohlédneme si poutní areál, kostel sv. Doroty s milostným obrazem Bohorodičky, malý obraz Matky Boží, který je poutníky často nazýván Bolestnou královnou Polska s titulem bazilika minor. Křížová cesta, navštívíme místo nalezení zázračného obrazu s kaplí - les Grombliński, večeře, mariánská pobožnost "Apel Mariin". Ubytování v poutním domě.

4. den: snídaně. Lícheň - duchovní program, mše svatá. Kalvárie. Návrat domů. Příjezd do Čejkovic ve večerních hodinách.


Stravování: 3x polopenze
Ubytování: 3x v poutních domech

Cena zahrnuje:
doprava zájezdovým autobusem, 3x ubytování s polopenzí, 2-4 lůžkové pokoje, pojištění léčebných výloh včetně storna zájezdu, pojištění proti úpadku CK, průvodce, kněz, denně mše svatá

Cena nezahrnuje:
vstupné a kapesné 200-300 Zlotých

Nástupní místa:
Čejkovice, Hovorany, Prostějov, Olomouc, Lipník

Poznámka:
Změna programu vyhrazena "Na cestu s námi vyjdi, Pane..."Zájezd pořádá: Mgr. Jindřich Miklas, cestovní kancelář, 796 01 Prostějov, Pešinova 21, tel/fax: 582 338 411, 733 420 420 a farnost Čejkovice


 přihláška tisk zájezdu


« zpět

MIKLAS-TOUR • Pešinova 21, 796 01 Prostějov • Tel/fax: 582 336 490/582 338 411 • miklastour@miklastour.czwww.miklastour.cz