/images/top_ban/foto1.jpg
/images/top_ban/foto9.jpg
/images/top_ban/foto10.jpg
/images/top_ban/foto2.jpg
/images/top_ban/foto3.jpg
/images/top_ban/foto4.jpg
/images/top_ban/foto5.jpg
/images/top_ban/foto11.jpg
/images/top_ban/foto6.jpg
/images/top_ban/foto12.jpg
/images/top_ban/foto7.jpg
/images/top_ban/foto8.jpg
Pátek 24. 5. 2019
Jana
         tour operator +420 / 733 420 420

ZájezdySVATÁ ZEMÉ pro pokročilé - OBSAZENO - obsazeno

SVATÁ ZEMÉ pro pokročilé - OBSAZENO Kód zájezdu: 06059
Termín: 05.05.2019 - 14.05.2019
Cena: 30 000,- Kč

Návštěva Izraele pro pokročilé, výběr míst ve Svaté zemi pro své přátele organizuje a provází P. Benedikt Hudema.
 
Fotogalerie:
SVATÁ ZEMÉ pro pokročilé - OBSAZENO SVATÁ ZEMÉ pro pokročilé - OBSAZENO SVATÁ ZEMÉ pro pokročilé - OBSAZENO SVATÁ ZEMÉ pro pokročilé - OBSAZENO SVATÁ ZEMÉ pro pokročilé - OBSAZENO SVATÁ ZEMÉ pro pokročilé - OBSAZENO SVATÁ ZEMÉ pro pokročilé - OBSAZENO
klikněte pro detail


Popis Zájezdu:
5. 5. neděle: Sraz všech účastníků zájezdu na letišti Václava Havla v Praze v 19 hod. u informací na odletu Terminál 1. Od 19.15 hod. následují pohovory s pracovníky izraelské letecké společnosti El Al. Ve 22.15 hod. odlet.

6. 5. pondělí: přílet ve 3.05 hod. do Tel Avivu v Izraeli. Přesednutí do izraelského autobusu, krátká zastávka v Joppe, akvadukt Cesarea, případně koupání.
Caesarea - národní park, prohlídka (vstup). Karmel nad Haifou (mše sv. v 11.30 hod v kostele Stella Maris). Haifa - Námořní muzeum (vstup). Akko - poslední křižácká bašta (vstup). Ubytování Nazaret, hotel sv. Gabriel, večeře a nocleh.

7. 5. úterý: v 7 hod mše sv. dole v bazilice Zvěstování, snídaně od 7.45, odjezd v 8.30 hod
Národní park Gamla (vstup), Betsaida (vstup), Hora Blahoslavenství (vstup), Tabgha - místo rozmnožení chlebů a ryb, Mensa Christi - Petrův primát, Kafarnaum (vstup) - zbytky synagogy a kostel sv. Petra. V 19.30hod večeře, nocleh Nazaret, hotel sv. Gabriel.

8. 5. středa: v 8 hod mše sv. dole v kostele sv. Josefa, snídaně, odjezd do Národních parků: Tel- Dan (vstup), Banyas (vstup), Nimrod (vstup), výhled na Golany. V 19.30 hod večeře, nocleh Nazaret, hotel sv. Gabriel.

9. 5. čtvrtek: v 7 hod mše sv. dole v basilice Zvěstování, snídaně od 7.45, naložení zavazadel a odjezd v 8.30 hod. Hora Tábor (taxíky), Dar al Haila (sv. Gerasim), místo Kristova křtu Kasr el Jahud v Betánii u Jordánu. Hora Pokušení, možnost výstupu na hořejší pevnost nad horou Pokušení, z druhé strany. Večeře 19.30 hod. ve Star hotelu v Betlémě.

10. 5. pátek: snídaně od 7 hod, v 8 hod mše sv. v Mléčné jeskyni v Betlémě, odjezd v 8.45 hod. Národní park En - Gedi (vstup). Pevnost Massada (vstup, lanovka), koupání v Mrtvém moři (krátké) u Jericha. Večeře v 19 hod v hotelu Star v Betlémě.

11. 5. sobota: snídaně od 7 hod, v 8 hod mše sv. v Mléčné jeskyni v kapli Sv. rodiny v Betlémě, naložení zavazadel a odjezd v 9 hod na Pole pastýřů. Národní park Herodeion (vstup) a kláštery kolem Betléma (klášter sv. Thedodosia v Al Ubediyh a klášter Mar Saba - jen pro muže). Ubytování a večeře v hotelu Seven Arches v Jeruzalémě.

12. 5. neděle: v 6.30 hod mše sv. v chrámu Božího Hrobu, kaple Ukřižování, od 7.30 snídaně, odchod v 8.15 hod - pěší den v Jeruzalémě.
Kostel sv. Anny (vstup), rybník Bethesda. Sv. Petr in Gallicantu (vstup) - Kaifášův dům. Davidovo město (Chizkijášův kanál, Siloe) vstup fakultativní.
Večeře v 19 hod a nocleh v hotelu Seven Arches ve Jeruzalémě.

13. 5. pondělí: snídaně od 6.45 hod, v 8 hod mše sv. v Dominus Flevit, odjezd v 8.45 hod na výchozí místo treku Vádí kelt (u Jericha), pěší cesta (asi 2,5 hod) Vádí Kelt ke klášteru sv. Jiří (zde čeká bus). Zpět při cestě do Jeruzaléma kláštery sv. Eutymius (vstup) a sv. Martyrius (vstup). Večeře v 19 hod a nocleh v hotelu Seven Arches v Jeruzalémě.

14. 5. úterý: snídaně od 7.00 hod, naložení zavazadel, v 9 hod. mše sv. v bazilice Národů, Getsemane. Odjezd z Olivové hory do Ein Karem, ve 12.15 hod. odjezd směr letiště Ben Gurion, po cestě krátká zastávka ve městě Lod (Lydda) - sv. Jiří. Přesun na letiště, od 15 hod. bezpečnostní pohovory, v 17.55 hod. odlet. Přílet do Prahy ve 21 hod.


Stravování: 8x polopenze formou švédských stolů
Ubytování: 8x nocleh v 3*/4* hotelích ve 2lůžkových pokojích (2x Nazaret, 2x Betlém, 3x Jeruzalém). Možnost 1lůžkového pokoje za příplatek 7130 Kč.

Cena zahrnuje:
leteckou přepravu Praha - Tel Aviv - Praha s leteckou společností El Al, všechny letištní poplatky a taxy, přepravu autobusem po Izraeli, 8x nocleh v hotelích ve 2lůžk. pokojích s polopenzí formou švédských stolů, všechny vstupy dle programu, český průvodce s licencí, pojištění léčebných výloh (do 7 mil. Kč), pojištění storna zájezdu, pojištění proti úpadku CK, garanční fond.

Cena nezahrnuje:
doplatek 50 USD za povinný tipping pro řidiče a hotelové pracovníky - vybírá se až v Izraeli. Oběd Petrova ryba - 20 USD. Možnost 1lůžkového pokoje za příplatek 7130 Kč.

Nástupní místa:
Praha, letiště Václava Havla, Terminál 1, odletová hala

Poznámka:
Doporučené kapesné 150-400 USD. S podepsanou přihláškou je potřeba poslat zálohu 50% z celkové ceny zájezdu na účet CK (banka FIO, č.ú. 153157818/2010), doplatek nejpozději 1 měsíc před odjezdem. Pas musí být platný nejméně ještě půl roku po návratu z Izraele.

Změna programu vyhrazena! "Na cestu s námi vyjdi, Pane!?
Zájezd pořádá: Mgr. Jindřich Miklas, Cestovní kancelář, Pešinova 21, 796 01 Prostějov, tel/fax:582 338 411, mob. 733 420 420 a P. Benedikt Hudema, tel. 724 209 774


 tisk zájezdu


« zpět

MIKLAS-TOUR • Pešinova 21, 796 01 Prostějov • Tel/fax: 582 336 490/582 338 411 • miklastour@miklastour.czwww.miklastour.cz