/images/top_ban/foto1.jpg
/images/top_ban/foto9.jpg
/images/top_ban/foto10.jpg
/images/top_ban/foto2.jpg
/images/top_ban/foto3.jpg
/images/top_ban/foto4.jpg
/images/top_ban/foto5.jpg
/images/top_ban/foto11.jpg
/images/top_ban/foto6.jpg
/images/top_ban/foto12.jpg
/images/top_ban/foto7.jpg
/images/top_ban/foto8.jpg
Středa 17. 10. 2018
Hedvika
         tour operator +420 / 733 420 420

ZájezdyFATIMA s DOMINIKÁNY - obsazeno

Kód zájezdu: 07077
Termín: 07.07.2017 - 20.07.2017
Cena: 18 500,- Kč

Ve Fatimském roce chceme i my s dominikány a jejich přáteli zavítat na toto významné mariánské poutní místo u příležitosti 100. výročí od zjevení Panny Marie. Naše mariánské putování bude doplněno o další důležitá poutní místa: Lurdy, La Saletta, Zaragoza, Guadalupe, Compostela, Montserrat, Sv. Maximin s hrobem sv. Maří Magdaleny, Monako.
 
Popis Zájezdu:
1. den: v poledne odjezd z Olomouce, dále trasa Prostějov, Vyškov, Brno, Praha, Plzeň, noční jízda do Francie na vysokohorské mariánského poutní místo La Salette přes Německo a Švýcarsko.

2. den: ranní příjezd do La Salette, jednoho z krásných poutních míst. Nachází se v Savojských Alpách. Zde se v roce 1846 zjevila Panna Maria dvěma pasáčkům Melánii a Maximinovi. Celodenní duchovní program - návštěva baziliky Panny Marie, mše svatá, možnost soukromé modlitby. Osobní volno, výstup na horu Gargas (2200m). Večeře a ubytování.

3. den: ráno snídaně a odjezd do Lurd. Zde se v roce 1858 v jeskyni zjevovala Panna Maria Bernadettě Soubirousové. Zjevení byla oficiálně uznána církví v roce 1862. Postupně na místo zjevení začali přicházet mnozí lidé a bylo zaznamenáno mnoho zázračných uzdravení. Po příjezdu ubytování. Po večeři společná modlitba růžence při svíčkovém průvodu.

4. den: po snídani pokračování v náboženském programu v Lurdech. Prohlídka areálu bazilik, podzemní bazilika Pia X. Pěší prohlídka po stopách sv. Bernadetty a návštěva míst, která jsou spojena se životem sv. Bernadetty v městečku Lurdy - rodný dům, cachot (vězení) a farní kostel, ve kterém byla pokřtěna. Individuální možnost návštěvy bazénů s lurdskou vodou. Křížová cesta, osobní modlitby, volný program. Večeře a nocleh.

5. den: snídaně. Celodenní jízda do Compostely. Večeře a nocleh v hotelu.

6. den: snídaně. Dopolední program v Compostele - katedrála sv. Jakuba s apoštolovým hrobem, obří kadidelnice (botafumeiro), jižní a západní románský portál, nám. Obradoiro. V poledne odjezd do Fatimy. Večeře a nocleh v hotelu ve Fatimě.

7. den: snídaně. Celodenní duchovní program - návštěva rodného domu tří vizionářů Lucie Santos, Francisca Marto a Hyacinty Marto v Aljustreli. Návrat do Fatimy, kde se třem dětem zjevovala Panna Maria. Letos slavíme 100. výročí. Děti dostaly poselství známé jako Fatimské proroctví. Až 70000 lidí bylo při posledním zjevení 13. října svědkem výjimečného fenoménu na obloze, který byl nazván "tanec slunce". Náboženský program - Kaple zjevení s milostivou sochou Panny Marie, bazilika s hroby blahoslaveného Františka a Hyacinty Marto a sestry Lucie, moderní chrám Nejsvětější Trojice, vysvěcen u příležitosti 90. výročí zjevení ve Fatimě. Po večeři společná modlitba růžence při světelném procesí se svícemi, ubytování.

8. den: ranní sv. mše, snídaně. Celodenní výlet: odjezd na pobřeží Atlantiku. Nazaré - poutní kostel, možnost koupání v Atlantiku. Batalha - klášter dominikánů s kostelem P. Marie Vítězné. Alcobaca - cisterciácký klášter P. Marie s hrobem Inés de Castro. Večeře, nocleh v hotelu ve Fatimě.

9. den: ranní mše svatá, snídaně. Celodenní pobyt ve Fatimě. Večeře a nocleh.

10. den: snídaně, odjezd do španělské vesničky Guadalupe s královským klášterem černé Madony Panny Marie, mše svatá, prohlídka. Ubytování u Madridu v hotelu Formule 1, dvoulůžkové pokoje.

11. den: snídaně. Odjezd do Zaragozy, bazilika Panny Marie na sloupu, nejstarší mariánský kostel, mše svatá, prohlídka, stropní malby od Francisca Goyi. Odjezd na ubytování do Lleidy v hotelu Ibis, 2 lůžkové pokoje, večeře.

12. den: snídaně. Odjezd na Montserrat, benediktýnský klášter, mše svatá, prohlídka. Odjezd do Saint Maximin la Sainte Baume k sv. Marii Magdalské. Ubytování a večeře v hotelu Formule 1, dvoulůžkové pokoje.

13. den: snídaně a odjezd do Monaka. Povinná 9 hod. pauza s prohlídkou města, mše svatá v kapli u katedrály, koupání v moři. Večerní návrat do vlasti.

14. den: Odpolední příjezd - Plzeň, Praha, Brno, Prostějov, Olomouc.


Stravování: 1x snídaně, 10x polopenze
Ubytování: 11x hotely, Ibis nebo Formule1

Cena zahrnuje:
dopravu zájezdovým autobusem, WC, bufet. 11x ubytování ve 2 lůžkových pokojích (hotely, klášter, poutní dům), 1x snídaně, 10x polopenze, pojištění léčebných výloh, pojištění na storno zájezdu, pojištění proti úpadku CK, vjezd do Monaka. Průvodci P. Štěpán OP a P. Jindřich OP, denně mše svatá.

Cena nezahrnuje:
vstupy a kapesné cca 100 Eur.

Nástupní místa:
Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Praha, Plzeň


Zájezd pořádá: Mgr. Jindřich Miklas, Cestovní kancelář, Pešinova 21, 796 01 Prostějov, mob. 603 545 617 a P. Jincřich OP, mob. 602 339 881


 tisk zájezdu


« zpět

MIKLAS-TOUR • Pešinova 21, 796 01 Prostějov • Tel/fax: 582 336 490/582 338 411 • miklastour@miklastour.czwww.miklastour.cz